Drumul Sarii

Drumul Sarii – Cazare Praid

Traseul eco-didactic al Sării s-a creat pentru prezentarea valorilor specifice lacurilor şi munţilor de sare, a habitatelor în mediul umed. Valea sării este un loc aparte în cadrul zonei protejate. Densitatea valorilor şi diversitatea lor a impus crearea unei poteci tematice în această zonă. Ea porneşte de pe malul lacului Ursu, după ce urcă o pantă accentuată ajunge la lacul Șerpilor, un loc mlăştinos cu apă dulce, cu fl oră şi faună specifi că. De aici se ajunge la lacul Mierlei cu apă sărată şi cadru natural neatins. Traseul continuă către muntele de sare cu albine şi plante care trăiesc numai în acest loc. În partea sudică a traseului, se deschide valea, cu întinse suprafeţe sărate, brăzdate de cursuri de apă şi bălţi sărate cu nămol. De aici traseul se întoarce către nord-est şi parcurge malul estic al văii Sării, ajungând la lacul Aluniş şi pe malul lacului Ursu. Traseul este foarte variat, dar fără dificultăţi majore de parcurgere. Aleea turistică vestică are rolul de a lega lacul Ursul cu zona turistică nou creată în partea de nord a oraşului, la vest de zona protejată. Aleea porneşte de pe malul Lacului Ursu, urcă dealuri împădurite până la limita ariei protejate, unde se intersectează cu linia drumului forestier care duce la lacul Tineretului. Pe parcurs urcă pante accentuate, trece pe lângă un loc de belvedere in consola către lacurile Verde şi Roşu, străbate doline create în muntele de sare şi la capăt pe creastă ajunge la un loc cu privelişte către valea din vest, respectiv partea de nord a oraşului. Capătul traseului fi ind marcat de o construcţie Punct belvedere. Aleea turistică Tivoli are o lungime aproximativă de 330 m. Pornind de pe malul lacului Ursu, urcă o primă porţiune abruptă amenajată cu scări, după care la locul de odihnă se bifurcă într-o formă Y, şi ajunge prin două trasee diferite la drumul carosabil asfaltat. Braţul estic trece printr-un pod cu o arhitectură specială peste barajul existent şi prin trepte ajunge la drumul carosabil, unde pe o porţiune se întoarce de-a lungul drumului către sud. Braţul nordic trece prin podul mic peste o râpă, urcă continuu prin scări şi ajunge pe un versant estic, pe care trece aproape orizontal. Aleea ajunge la drumul carosabil şi se continuă dealungul acestuia, pe latura opusă a străzii. Aleea turistică Tivoli (zona II) cu o lungime de cca. 255 m porneşte din faţa pensiunii Tivoli, şi se îndreaptă către nord pe partea estică a drumului carosabil spre lacul Tineretului, fi ind amenajat sub forma de trotuar tip podeţ. Traseul eco-didactic Ursu porneşte de pe malul lacului Ursu, înconjoară lacul Paraschiva, trece prin poiană şi dolinele din pădurea de foioase, iar pe malul vestic al văii pârâului Tivoli revine la lacul Ursu. Linia traseului eco-didactic, poteca în sine nu este construită. Din cauza reliefului accidentat în locurile cu difi cultăţi de parcurgere, exista elemente care să ajute străbaterea şi observarea locului (scari cu balustrada, puncte odihna, punct belvedere cu acoperiş, şcoala din pădure). Amenajari in jurul lacului Ursu: De-a lungul aleii principale din jurul Lacului Ursu s-au amenajat 8 puncte nodale cu diferite funcţiuni: locuri de odihnă, punct de informare, grup sanitar public.